Tjänster

Vår vision är att skapa hållbara arbetsplatser och därmed lönsamma resultat.  Gör det enkelt samt effektivt, hyr den hjälp ni behöver och inte en timme mer anlita oss som HR Business Partner eller Rådgivare. Detta leder till snabb hjälp samt kostnadseffektiva lösningar. Vårat mål är välmående vinnande team och hållbara verksamheter som blomstrar året runt.

HR-Avdelningen

Indelat i 2 områden, tjänster och produkter.

Tjänster

 • HR Business Partner
 • HR-Chef
 • HR Konsult
 • HR Generalist
 • HR Specialist
 • Operativt stöd
 • Strategiskt stöd
 • Förhandlingsstöd

Produkter

 • HR Analys
 • Personalhandbok
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Lönekartläggning
 • Motivationsarbete och värderingsarbete
 • Policys, riktlinjer och rutiner

Pris per offert.

 

Rekrytering

Indelat i 2 områden, rekrytering och lediga tjänster. När det gäller rekrytering samarbetar idag med JobMatchTalent ››

Rekrytering

 • Specialistrekrytering, urval och test.
 • Köp av JobMatchtalent test samt återkoppling
 • Inplacement
 • Outplacement

Lediga tjänster

 • Kommer inom kort en egen flik på hemsidan, maila gärna cv idag till info@meeconsulting.se

Pris per offert

 

Ledarskapsutveckling

Indelat i fler olika områden se nedan. När det gäller teamutveckling samarbetar idag med JobMatchTalent ››

 • UL – Utvecklande Ledarskap
 • Teamutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Högre chefsutveckling/ Styrelsearbete
 • Arbetsmiljö chefer
 • Arbetsrätt chefer

Pris per offert

 

Rulla till toppen