Vi kommer nu att erbjuda deras tester vid rekrytering kontakta oss för mer info på info@meeconsulting.se. Vi är certifierade att hålla i dessa tester samt återkoppla. Gå gärna i på https://www.jobmatchtalent.com/sv/