Vi fortsätter vårat goda samarbete med JobMatch Sweden. JobMatch är ett pedagogiskt och lättolkat testsystem för rekrytering och utveckling. Kontakta oss för bokning 073-5801112 alternativt på mail: info@meeconsulting.se

https://www.jobmatchtalent.com/